Ons Nieuw Gezin

Jullie delen lief en leed in een nieuw samengesteld gezin. Dat doen wij ook, elke dag opnieuw. Onze gezinnen zijn fantastische plekken waar we thuiskomen. Waar kinderen komen en gaan. Waar er verteld en voorzichtig gezocht wordt, gemist en niet verstaan wordt. Er dingen geleerd worden die in andere gezinnen niet geleerd worden en waar nieuw leven ontstaat. Ons gezin, een plek waar verschillende werelden elkaar kruisen.

We willen ouders in nieuw samengestelde gezinnen samenbrengen en ondersteunen in hun zoektocht. Niemand start een relatie en een gezin vanuit de intentie er ooit mee te stoppen en opnieuw te beginnen. Het is voor veel koppels de realiteit. Ons nieuwe gezin is een kruispunt waar geschiedenissen en ervaringen elkaar kruisen. Nieuw samengestelde gezinnen zijn heel verschillend samengesteld. Soms heeft één van de partners kinderen, soms hebben beide partners kinderen. Kinderen worden er geboren en leven samen met andere generaties kinderen. 

Wij kijken niet naar een nieuw samengesteld gezin als een problematische gezinssituatie .Een nieuw samengesteld gezin is voor ons een context waarin je uitgedaagd wordt nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Het is ook een nieuwe kans voor je eigen ontwikkeling en die van de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat jullie als koppel de kern zijn van je gezin. Als het goed gaat met jullie als koppel, dan gaat het ook goed met je gezin. We willen nieuwe gezinnen een boost geven, inspireren en verbinden, maar ook helpen wanneer het moeilijk gaat. 

Scheiding

Vooraf aan een scheiding gaat vaak een eenzaam en moeilijk emotioneel proces. Het is een proces van wikken en wegen, van twijfelen, van verdriet en boosheid. Partners maken vaak een heel verschillend proces door.

Na een scheiding is het een uitdaging om je leven te herorganiseren al dan niet met een nieuwe partner. Hoe kan je op een goede manier ouder zijn en hoe doe je dat in relatie met de andere ouder? Welke toekomst wil je uitbouwen? Ga je op zoek naar een nieuwe partner of kies je om alleen door het leven te gaan?

Kinderen hebben bij een echtscheiding geen impact op de keuze van ouders. Het is vooral de aard van het conflict die een emotionele impact heeft op kinderen, niet noodzakelijk de scheiding op zich. Ook voor partners die scheiden is de aard van het conflict of de mogelijkheid om op een goede manier in gesprek te blijven bepalend, ook voor de verwerking nadien. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat een scheiding escaleert in een complex emotioneel conflict.

Een scheiding is de start van een nieuwe zoektocht om op een andere manier samen ouder te blijven. De partnerrelatie stopt, maar het ouderschap blijft gedeeld.

Ook grootouders zijn zoekend hoe ze kunnen zorg dragen voor hun eigen kinderen en kleinkinderen. Ook de vriendenkring en het sociaal netwerk moet zich herorganiseren.

Wat we doen

Begeleidingsaanbod

We begeleiden koppels en individuen rond de thema's 

  • scheiding
  • nieuw samengestelde gezinnen
  • ouderschapsreorganisatie
  • familiale bemiddeling 

Voor meer informatie klik verder

Gespreksavonden

Wij organiseren ontmoetingsavonden voor ouders in nieuw samengestelde gezinnen. We zijn geen therapiegroep of een zelfhulpgroep. We willen elkaar inspireren, voor elkaar supporteren en vanuit onze ervaringen delen. We willen ook kennis toevoegen die kan helpen om dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen beter te begrijpen en bewuste keuzes te maken om verder te komen. Verschillende thema's kunnen aan bod komen.

Het zijn momenten van kwaliteitsvol samen zijn en te investeren in elkaar. We maken ruimte en tijd om echt in verbinding te gaan met elkaar als koppel maar ook als groep. We gaan op zoek naar de de kern van wat voor onszelf als individu en als koppel belangrijk is. We gaan in gesprek over onze geschiedenis, hoe loyaliteit bij kinderen werkt, hoe we een plekje kunnen geven aan de afwezige ouder, en nog veel andere bijzondere dingen...

We organiseren elke maand een gespreksavond. We hebben plaats voor 10 mensen. Je kan komen als koppel, maar ook als individuele ouder. Je hoeft niet naar elke bijeenkomst te komen. We komen samen van 19:30 tot 22:00 bij ons thuis in Oud-Turnhout. We plannen binnenkort een nieuwe reeks van avonden. Neem voor meer informatie contact op.

Inhouden van de gespreksavonden

Eigen geschiedenis

We geven betekenis aan dingen, relaties, gebeurtenissen vanuit onze eigen geschiedenis. Onze geschiedenis zit vol met sterke en moeilijke ervaringen. Soms kennen we de betekenis van ervaringen uit het verleden, soms ook niet . Ons verleden kan onze blik op de toekomst vertroebelen. We willen het bewustzijn groter maken en vooral leren wat ons helpt om dichter bij ons eigen verlangen te komen. 

In gesprek, leren van elkaar

Op onze bijeenkomsten gaan we voortdurend in gesprek met elkaar. We houden geen lange lezingen. We willen een context bouwen waar alle aanwezige kennis kan groeien en ontwikkelen. We willen leren van elkaar door de goede vragen te stellen en op een goede manier het proces van de groep te begeleiden. 

Gedeelde toekomst

Het is een bron van energie om te durven dromen en te vertrouwen dat de toekomst vol mogelijkheden is. Zelf en samen vooruitkomen kan wanneer er een gedeelde droom is. Plannen maken om zo nieuwe herinneringen op te bouwen geeft energie om vooruit te komen. 

Contextuele bril

Vanuit onze kennis van het contextuele denken van I. Boszormenyi Nagy bieden we denkkaders die kunnen helpen om onze blik te vergroten en ons te inspireren. Deze inspiratie zal ons helpen onze handelingsmogelijkheden te vergroten. We zullen verschillende thema's introduceren zoals loyaliteiten, eigen geschiedenis, meerzijdige partijdigheid, de balans van geven en ontvangen,... Deze kaders bieden ons inhoud en focus om de bijeenkomsten te structureren.  

Kinderen

Kinderen zijn onvervangbaar. Ze halen het beste in onszelf naar boven en dagen ons uit om verder te groeien. We hebben een onverwoestbare band met onze eigen kinderen, maar we willen ook zorgzaam zijn ten aanzien van de kinderen waarmee we geen bloedband hebben. Kinderen bepalen veel van de dynamiek in een nieuw samengesteld gezin. Ze verdienen bijzondere aandacht zoals in elk ander gezin. Kinderen zijn vaak belangrijke boodschappers over dingen waarvoor we blind zijn. We zullen het in onze bijeenkomsten heel vaak over onze kinderen hebben.

Kwetsbaarheid, vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid

We komen samen met verschillende koppels om verhalen en ervaringen te delen en elkaar te inspireren. We nodigen iedereen uit om vanuit kwetsbaarheid in gesprek te gaan. We komen samen om te leren om een rijkere persoon en een sterker koppel te worden. We willen een ruimte van vertrouwelijkheid en openheid creëren zodat je een veiligheid ervaart om je verhalen te delen.

©2018 OnsNieuwGezin | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin